ReTuned!

ReTuneds målsättning är att allt det vi gör ska förlänga livslängden hos olika produkter eller saker. 

På Minimossen ser vi till att hemelektronik och hushållsredskap återanvänds genom vår butik. Genom vår knivslipningstjänst MyEdge förlänger vi livslängden på köksknivar och redskap. Genom vår gravstenstvättningstjänst ReMemoria ser vi till att gravstenar inte på sikt behöver en fullständig restaurering.

Bidra också du till återanvändning och en förlängning av sakers och varors livslängd!

Varje pryl är unik

Våra produkter & tjänster

I en cirkulär ekonomi går nästan inget till spillo. Produkter håller länge, vi reparerar, lagar och återanvänder dem, och när de måste kastas går de till återvinning och materialen används på nytt så mycket som möjligt. Mängden avfall minskar. Alla stadier, både konsumtion och vad som händer efter konsumtion är viktiga i en cirkulär ekonomi.

kökssredskap retuned

Köksredskap

Här kan du fylla ditt kök och fynda bland köksredskap såsom kastruller, termosar, stekpannor, bestick, skålar samt en egen avdelning med nyslipade knivar. Både nytt och vintage!

Hyllorna är välfyllda – kom och gör ditt fynd!

laptop återbruk

Hemelektronik och belysning

Här finns det mycket att välja mellan och nästan allt du kan behöva – både nytt och vintage. Kom och hitta ditt fynd bland TV:n, stereon, radion, högtalare, lampor, kaffe- och vattenkokare, mikrovågsugnar, brödrostar, datortillbehör oad.

knivslipnng

Knivslipning

En grundslipning av dina knivar rekommenderas minst en gång om året beroende på kvalitén på dina knivar och hur mycket du dagligen använder knivarna.

Du kan lämna in dina knivar vid återbruksgallerian Minimossen på adressen Myrvägen 1 i Vasa.

rememoria kontaktuppgifter

Gravstenstvätt

Vi rengör, tvättar och sköter om gravstenen på plats, vilket sparar tid, pengar och miljö. Genom regelbunden vård och rengöring av gravstenen kan gravplatsen förbli i bra skick i decennier.

Det är bra att rengöra en gravsten ca vart femte år.

Kategorier för produktens skick

För att underlätta för våra kunder att göra sina inköp i vår butik på Minimossen så har vi utvecklat ett kvalitetssystem baserat på färgkoder för produkterna vi säljer. Färgkoderna beskriver dels produktens skick men i främsta hand hur vi testat och eventuellt reparerat eller utfört service på en produkt. Då folk donerar saker till Minimossen så är det ofta fungerande apparater, som vi rengör utan att reparation eller service behövs, dvs gul färgkod.  

Bidra också du till en ökad återanvändning – Donera din hemelektronik eller dina hushållsredskap till Minimossen istället för att slänga bort!

ReStored

Produkten är testad och inspekterad med elektroniska mätanordningar. Produkten har genomgått betydande underhåll eller renovering. Produkten är rengjord, smord och klar för användning.

The product has been tested and inspected with electronical test devices. The product has undergone significant maintenance or renovation. The product is cleaned, lubricated and ready for use

ReTuned

Produkten är testad och inspekterad. Mekaniska underhållsprocedurer har utförts och den fungerar utan några upptäckta defekter. Produkten är rengjord, smord och klar för användning. Små defekter möjliga.

The product has been tested and inspected. Mechanical maintenance procedures have been performed and it works without any detected defects. The product is cleaned, lubricated and ready for use. Minor flaws possible

ReUsed

Produkten är testad och inspekterad och den fungerar utan upptäckta defekter. Produkten är rengjord och klar för användning. Små defekter möjliga.

The product has been tested and inspected and it works without any detected defects. The product is cleaned and ready for use. Minor flaws possible.

ReCycled

Produkten är otestad eller har testats och har betydande brister. Produkten säljs som oanvändbar eller otestad och köparen måste reparera defekterna, eller testa om produkten fungerar som den ska. Produkten har rengjorts utvändigt.

The product is untested or has been tested and significant defects have been discovered. The product is sold unusable or untested and the buyer must repair the defects, or test whether the product works as it should. The product has been cleaned externally.